Dovolená na Mallorce na vlastní pěst

Cala Figuera

Doprava na ostrov a po ostrově

Po dopravní stránce je Mallorca přesný opak Malty nebo Sardinie. Jezdí se tu vcelku spořádaně a bezproblémově.

Jak jsme jezdili po ostrově

Východ Mallorcy

Cala Figuera, Cala Mondragó a Cala d’Or

Cuevas del Drach

Cuevas del Drach

Capdepera a Cuevas de Arta

Es Pontas

Výhled od Cuevas de Arta

Pláže na východě

  • Platja de s’Amarador a Platja d’en Garrot (Cala Mondragó), Platja Cala Gran (Cala d’Or)
  • Platja de Sa Mesquida
  • Platja de Sant Lorenç (Cala Millor)
Platja de Sa Mesquida

Západ Mallorcy

Alcudia a Port d’Alcudia

Mirador Es Colomer

Výhled z Mirador Es Colomer

Sóller a Port d’Sóller

Sa Calobra a Torrent de Pareis

Alfabia Gardens

Sa Calobra

Embassament de Cúber a Puig de la Rateta

Pollença

Marineland

Výhled na Embassament de Cúber, Puig Major a Gorg Blau z vrcholku Puig de la Rateta

San Telmo (Sant Elm)

Valdemossa

Torre del Verger

Pláže na západě

  • Platja d’Alcúdia
  • Platja de Muro
  • Platja de Formentor

Palma de Mallorca

Historické centrum

Výhled od La Seu v Palmě de Mallorca na moře a přístav

Castilo Bellver

Device to Root Out Evil

Plaza de Toros

Parkování

Řízení na Mallorce

Na kruháči chybu neuděláte, když budete očekávat “italský” přístup, tedy jízda jakkoli a bez pravidel. Až taková Itálie to ale není.

La Seu v Palmě de Mallorca

Parkování

Vzdálenosti

Autopůjčovny

Praktické tipy závěrem

Výhled ze Sa Calobra

Jet na Mallorcu — ano, či ne?

Výhled od Far de Capdepera

--

--

--

Customer Education team leader, occasional blogger, a movie person, comfortable traveler. Find all my articles at nosek.net.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tomas Nosek

Tomas Nosek

Customer Education team leader, occasional blogger, a movie person, comfortable traveler. Find all my articles at nosek.net.

More from Medium

3 Mistakes to avoid before securing ADU financing for homeowners

Purple Fox: What it is, How it works and How to prevent it.

Purple Fox Malware

With the recent firing of defensive coordinator, Ken Norton Jr.

Diversity, Equity, Leadership - Diversity Deb for the Corporate Playbook — Deborah Augustine Elam