Dovolená na Sardinii na vlastní pěst

Jak se dostat na ostrov

Vídeňské letiště je v době koronaviru hodně prázdné

Doprava po ostrově

Naše Panda na vrcholku Monte Limbara

Ostrov je tak velký, že ho poznáte prakticky jen s autem.

Plánování cesty

Srovnání velikostí ČR a středomořských ostrovů
  • 2 noci v Algheru, odkud podnikneme výlety po “civilizovanějším” severu
  • 2 noci v Orosei, odkud se podíváme po národních parcích a stejnojmenném zálivu ve středu ostrova
  • 3 noci v Cagliari, odkud se podíváme na nejlepší pláže jihu

Capo Caccia

Pláže v zálivu Orosei

Cala Sisine

Pláže na jihu — Su Giudeu a Di Porto Giunco

Di Porto Giunco

Soutěska Gola di Gorropu

Monte Limbara

Vyhlídkové projížďky po silnicích SP83 a SP71

Záběr z SP83

Elephant Rock

Jízda autem na Sardinii

Pokud pojedete mimo město na padesátce méně než stovkou, tak vás v nejbližší zatáčce s dvojitou plnou čárou předjedou tři auta.

Zvláštní nastavení limitů

Útes u Cala Luna

Benzínky a zvláštnosti proti Česku

  • Řidič si tankuje sám a platí u automatu
  • Řidič si tankuje sám a platí uvnitř u pokladny (takový ten typický, český způsob)
  • U některých stojanů si řidič tankuje sám, u jiných stojanů vám natankuje zaměstnanec stanice — u těchto stojanů ale benzín stojí cca o €0,20/l víc
  • U všech stojanů tankuje zaměstnanec, typicky za standardní cenu benzínu
La Cinta

Sardinské benzínky jsou jako bonboniéra, nikdy nevíš, kterou ochutnáš.

Nespoléhejte na navigaci

Praktické tipy závěrem

Z jeskyně na Cala Luna
Typy zásuvek

Jet na Sardinii — ano, či ne?

Su Giudeu

--

--

--

Customer Education team leader, occasional blogger, a movie person, comfortable traveler. Find all my articles at nosek.net.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tomas Nosek

Tomas Nosek

Customer Education team leader, occasional blogger, a movie person, comfortable traveler. Find all my articles at nosek.net.

More from Medium

Assignment 1 Products That Became Big Companies

Revisiting My Original Top 70

In the black, cool, almost uninhabited land, hostility was born among the 2 clans.

Driftwood Turns Lucky Number Seven | Driftwood Maui