Dovolená na Sardinii na vlastní pěst

Jak se dostat na ostrov

Vídeňské letiště je v době koronaviru hodně prázdné

Doprava po ostrově

Naše Panda na vrcholku Monte Limbara

Ostrov je tak velký, že ho poznáte prakticky jen s autem.

Plánování cesty

Srovnání velikostí ČR a středomořských ostrovů
Cala Sisine
Di Porto Giunco

Malý tip: U soutěsky jsou minijezírka a když je přejdete skoro až na konec (jde to zleva i suchou nohou), uvidíte vlaječku, odkud z trubky teče pitná voda, která se dá i rozumně pít.

Záběr z SP83

Jízda autem na Sardinii

Pokud pojedete mimo město na padesátce méně než stovkou, tak vás v nejbližší zatáčce s dvojitou plnou čárou předjedou tři auta.

Útes u Cala Luna

Perličkou byl zhasnutý tunel na sardinské něco jako dálnici, kde asi kilometrový úsek byl kompletně po tmě a rychlost byla snížená na této čtyřproudé silnici z obvyklých tunelových 70–80 km/h na 30 km/h. Nakonec všichni stejně jeli minimálně devadesátkou.

La Cinta

Sardinské benzínky jsou jako bonboniéra, nikdy nevíš, kterou ochutnáš.

Praktické tipy závěrem

Z jeskyně na Cala Luna
Typy zásuvek

Jet na Sardinii — ano, či ne?

Su Giudeu

Cestujete někam jinam? Můžete mrknout i na náš článek z Mallorcy, kde jsme byli rok později.

--

--

Customer Education team leader, occasional blogger, a movie person, comfortable traveler. Find all my articles at nosek.net.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store